I måndags hade GRS den stora äran att få besök av Per
Hallén, fil dr och universitetslektor vid Göteborgs Universitets avdelning för
ekonomisk historia. Visst gick det nästan att få ihop Göteborgs ekonomiska
historia till dryga 45 minuter. Åtminstone med nedslag i viktiga skeenden. Trä,
järn, sill, oxar, master, kullager, oljefartyg, segelskepp, bilar, knowhow, ja
nämn det som inte passerat Göteborg som fästningsstad, handelsstad eller
hamnstad.

Presentationen avslutades med den första av 6 program om
Göteborgs Ekonomiska Historia som producerats av Universitets-Tv i samarbete
med Bertil Andersson, Martin Fritz och Kent Olsson vid institutionen för
ekonomisk historia här i Göteborg.

Föreningens medlemmar
kommer att erbjudas möjlighet att se resterande 5 filmer samt en om Majornas
historia vid några tillfällen under våren. Och du som missat den första får gärna höra av dig så kan du ta del av den också. Dessa tillfällen kommer att
presenteras i medlemsmejl och under AKTIVITETER
hemsidan.

Hälsar
Lisbet Rodin
Ordförande